Kto sme


Značka PrimeFit si kladie za cieľ podporovať zdravý životný štýl. V dnešnej hektickej a uponáhľanej dobe, ktorá so sebou prináša stres a iné civilizačné choroby sa ukazuje, že športové aktivity a zdravé stravovanie sú jednou z možností k prekonaniu alebo eliminovaniu príznakov týchto javov. 

Rozhodli sme sa preto založiť platformu na báze internetového obchodu, kde si kladieme za cieľ koncentrovať na jednom mieste tak suplementy a športové potreby pre aktívnych športovcov, ako aj doplnky zdravej výživy pre širokú verejnosť, vegetariánov a vegánov.Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.primefit.sk je spoločnosť:

Premium Advice s. r. o.
Račianska 88 B
831 02 Bratislava

IČO: 52119238
DIČ: 2120901002
IČ DPH: SK2120901002

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 133664/B.


Informácie


Kontakty

ZÁKAZNÍCI 

E-mail: info@primefit.sk
Telefón: +421 948 607 850 (Po - Pia: 10:00 - 16:00)

REKLAMÁCIE 

E-mail: reklamacie@primefit.sk
Telefón: +421 948 607 850 (Po - Pia: 10:00 - 16:00)

OBCHODNÍ PARTNERI

E-mail: office@primefit.sk
Telefón: +421 948 359 638


Bankové spojenie

Tatra banka, a.s. Bratislava
IBAN: SK48 1100 0000 0029 4806 6708
SWIFT(BIC) kód: ‎TATRSKBX


Orgány dozoru

Orgán dozoru pri predaji výživových doplnkov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
hlavné mesto so sídlom v Bratislave
Ružinovská 8
P.O.BOX 26
820 09 Bratislava 29

Orgán dozoru pri predaji potravín

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava
Polianky 8
841 01 Bratislava

Orgán dozoru pri predaji ostatných tovarov

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj
Odbor výkonu dozoru
Bajkalská 21/A
P. O. BOX č. 5
820 07  Bratislava